Nyheder

 

   

01-06-2017

Kvæg og svin skyld i de fleste arbejdsulykker i landbruget

 
Siden 2012 har der været et stigende antal ulykker ved arbejde med kvæg og svin. Ulykkerne kan med forskellige tiltag forebygges. Derfor gennemfører A

02-01-2017

Informationskampagne ”Lad husdyr-MRSA blive i stalden” om arbejdshygiejne i svinebesætninger!

 
Hjælp med at mindske risikoen for at sprede husdyr-MRSA ved at følge nedenstående retningslinjer.   Se hvordan du bedst undgår at bringe husdyr-MR

09-12-2015

Kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer

 
Branchevejledningen "Krav om kørekort og certifikater til motordrevne køretøjer" giver på en kortfattet og overskuelig måde oplysninger om de forskell

13-08-2015

Sikkert arbejde i højden

 
Branchevejledningen ”Sikkert arbejde i højden” sætter fokus på, hvordan beskæftigede i landbruget kan tilrettelægge og udføre arbejde i højden på en s

01-06-2015

Sikkerhed ved arbejde med gylle

 
Vejledningen skal oplyse landmænd og ansatte om hvilket fokus, der skal være på arbejdsmiljøet i og omkring gyllesystemer, tanke og pumpebrønde. Læs v

12-03-2015

MRSA 398 i svinebesætninger - russisk udgave

 
MRSA 398 er en resistent stafylokok bakterie, der findes i nogle svinebesætninger, og som kan smitte fra dyr til mennesker. Derfor skal der tages forh

11-03-2015

Arbejdsmiljø i svinestalde

 
Branchevejledning som indeholder viden om indånding af organisk støv og endotoxin under arbejde i landbruget. Læs her

12-01-2015

Hygiejneregler for besøgende i svinestalde

 
Statens Serum Instituts Rådgivningstjeneste for MRSA i husdyr udarbejdet "HYGIEJNEREGLER for besøgende i SVINESTALDE". Læs mere her.

28-11-2014

Løft sikkerheden

 
Mejeriindustrien ønsker at sætte fokus på de tunge løftsituationer, der er typiske inden for mejeribranchen. Læs videre her

28-11-2014

Din adfærd - vores fremtid

 
Mejeriindustrien ønsker at sætte fokus på hvordan din adfærd og handling påvirker kollegerne og trivslen. Læs videre her

26-09-2014

MRSA 398 i svinebesætninger - engelsk udgave

 
MRSA 398 er en resistent stafylokok bakterie, der findes i nogle svinebesætninger, og som kan smitte fra dyr til mennesker. Derfor skal der tages forh

22-04-2014

Høst af kål på den gammeldags facon

 
Høst af kål er hårdt for kroppen, da det foregår som manuelt arbejde. Derfor skal arbejdsgiverne sørge for oplæring og instruktion af medarbejderne i