Hjemmesider

Kemi i gartnerier

Det øgede antal beskæftigede udenlandske statsborgere indenfor gartnerier har medført et behov for, at den udenlandske arbejdskraft har adgang til informationer om hvordan der arbejdes sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt med sprøjtemidler i gartnerier.
Derfor har GLS-A og 3F i samarbejde fået udviklet hjemmesiden kemiigartneri.dk på dansk og engelsk. Hjemmesiden behandler følgende emner: Sådan håndterer du sprøjtemidler – Beskyt dig selv – Det siger reglerne – Sprøjtning i drivhus og på mark.

 

Når du har mobilen på dig, har du adgang til www.kemiigartneri.dk
Kemiigartneri.dk er udformet således, at den kan anvendes på pc, tablet samt mobiltelefonen og derved ligne en mobil App. Når man har mobilen med i marken, har man adgang til kemiigartneri.dk.


Til ophængning på arbejdspladsen eller hvor det er relevant, er udarbejdet plakater på dansk og engelsk der henleder opmærksomheden på Appen. Plakater på dansk eller engelsk kan udskrives eller bestilles hos barjordtilbord@3f.dk.

 

Pas På Kroppen

Fysisk belastende arbejde må ikke føre til muskel- og skeletbesvær. Muskel- og skeletbesvær skal forebygges.

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bords hjemmeside www.paspåkroppen.dk, indeholder korte film, som giver gode råd om, hvordan du forebygger belastninger ved forskellige arbejdssituationer indenfor Skovbrug, Gartneri og planteskole, Landbrug og Anlægsgartneri.

 

Til filmene hører plakater eller faktaark som visualiserer hvor på kroppen, der kan ske skader samt gode råd om hvordan du undgår disse. 

  • Skovbrug: Pyntegrønt - Træfældning - Manuel plantning af træer - Maskinplantning af træer - Håndtering af dødt hjortevildt -  Opsætning af dyrehegn osv.
  • Gartneri- og planteskole: Håndtering af potteplanter - Løft af tunge sække
  • Landbrug: Drivning af grise - Malkning - Kalvehytter - Traktorkørsel - Smågrise
  • Anlægsgartneri: Vibrerende redskaber - Belægningsarbejde - Løft til/fra lad

Gå ind på http://www.paspåkroppen.dk/ og se filmene og download plakater/faktaark. Plakaterne kan - så længe lager haves - bestilles hos barjordtilbord@gls-a.dk.

 

Helkropsvibrationer

Læs om den risiko, som kraftig vibrationsbelastning indebærer, samt om gældende regler for vurdering af belastninger.

Hjemmesiden er til den enkelte medarbejder, og til den arbejdsgiver, der er forpligtet til at overveje ansattes vibrationsbelastning i forbindelse med den lovpligtige APV. www.helkropsvibrationer.dk

Sikkerhedskampagnen

Vi kender det alle sammen - først når man ligger der, tænker man, at det her kunne godt være undgået! Faldulykker, fastklemning, skader i forbindelse med håndtering af dyr, trafikulykker, børn der kommer til skade, eller dør fordi de leger der, hvor maskiner kører - årsagerne er mange. www.sikkerhedskampagne.dk

Støj i det grønne

Hjemmesiden "Støj i det grønne" omfatter håndførte og kørende maskiner, der anvendes indenfor skovbrug, anlægsgartnerområdet og på kirkegårde.
på hjemmesiden formidles støjeksemplerne således, at man samtidig kan høre lyden og se hvor højt støjniveauet er. Endvidere kan man beregne sin egen støjbelastning på en arbejdsdag og høre hvordan et støjbelastet øre hører.

Der er skimmelsvampe i flis!

Når anlægsgartnere og maskinførere arbejder med flis, kan skimmelsvampe udgøre en sundhedsrisiko. Få mere viden om Flis og Skimmelsvampe, Sygdomssymptomer man skal være opmærksom på og Gode Råd om hvordan man kan håndtere flis og beskytte sig selv og sine kolleger bedst muligt.
Besøg hjemmesiden:www.flisogskimmelsvampe.dk og læs folderen "der er skimmelsvampe i flis"

Stop støj i landbruget

BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har stået for udviklingen af en hjemmeside, hvor landmændene kan måle deres daglige støjbelastning. På hjemmesiden formidles støjeksempler således, at man samtidig kan høre lyden og se hvor højt støjniveauet er. Endvidere kan man beregne sin egen støjbelastning på en arbejdsdag - og høre hvordan et støjbelastet øre hører.
Siden kan ses på adresse: www.stojilandbruget.dk

Projektet fik en euroæisk arbejdsmiljøpris i Bilbao for god praksis over for støj på arbejdspladsen.

Se også pjecen Støj i landbruget - er det et problem? hvor de grundlæggende begreber om støj og høreværn behandles, og der gives ideer til støjdæmpning eller læs rapporten Støj i landbruget - en eksempelsamling der ligger til grund for materialet.

Gravid med job

Gravide bliver ofte fraværsmeldt fra arbejdet selvom det ikke er nødvendigt. De fleste gravide kan fortsætte på jobbet helt frem til barselsperiodens begyndelse, hvis der bliver taget de nødvendige forholdsregler på arbejdspladsen. Det er baggrunden for at 6 branchearbejdsmiljøråd, herunder BAR Jord til Bord, i fællesskab har udviklet hjemmesiden www.gravidmedjob.dk og folderen Gravid med Job.

Hjemmesiden indeholder oplysninger til gravide, arbejdsgivere og læger/jordmødre om, hvad der kan gøres for at fastholde gravide i job gennem et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Hvad er normale graviditetsgener? Hvad siger loven? Hvordan udarbejder man en graviditetspolitik? Hjemmesiden giver endvidere adgang til en brancheoversigt med branchespecifik information om arbejdsmiljø for gravide.

Gravid i gartnerier

Arbejds- og Miljømedicins Klinik, Odense Universitetshospital har med støtte fra BAR Jord til Bord udarbejdet hjemmesiden www.gravidigartneri.dk som indeholder vejledning til gravide i gartnerier.

Der er på hjemmesiden givet vejledning i form af den tid, der skal gå, før man som gravid:

  • må arbejde i væksthuset
  • må håndtere planter iført kemisk bestandige handsker
  • må håndtere planter uden handsker
  • Man kan søge på produktnavn (som skal fremgå af etiketten) eller på aktivstof eller pesticidtype (insektmiddel, svampemiddel, ukrudtsmiddel eller vækstregulerende middel).

Det er en hjemmeside der giver god vejledning om arbejdsmiljøet - også for de der ikke er gravide.

Eventuelle kommentarer til hjemmesiden herunder forslag til andre bekæmpelsesmidler der skal med på hjemmesiden rettes til info@gravidigartneri.dk.

Bevar mig vel!

- er et interaktivt og dialogskabende værktøj, hvor nye medarbejdere på en enkel og motiverende måde lærer, hvordan de undgår arbejdsskader.

Værktøjet er brancherettet gartnerier, svineslagterier og fjerkræbranchen.

 

Se værktøjet på www.bevarmigvel.com