Jordbrugets ArbejdsmiljøudvalgJordbrugets Arbejdsmiljøudvalg, Agro Food Park 13, Skejby, 8200 Aarhus N.
Tlf.: 8740 3400 E-mail: jordbruget@baujordtilbord.dk

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg er et permanent udvalg oprettet under BAU Jord til Bord, og dækker områderne landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartnere.

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg beskæftiger sig med alle arbejdsmiljøspørgsmål, som har relation til ovenstående brancher.

 

Formål og opgave


Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg skal:

  • følge den arbejdsmiljømæssige udvikling i erhvervet
  • medvirke ved udarbejdelsen af arbejdsmiljørigtige løsninger til erhvervet
  • forestå udarbejdelse af information, branchevejledninger, oplysnings- og uddannelsesaktiviteter til brug for virksomhedernes sundheds- og sikkerhedsarbejde.

Derudover kan Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg stille forslag om iværksættelse af forskningsprojekter inden for jordbruget og deltage i internationale arbejdsmiljøinitiativer.

 

Sammensætning


Udvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og landbrugets organisationer.

 

Medlemmer af udvalget

 

Fagligt Fælles Forbund (3F) (formand)

Forhandlingssekretær Morten Fischer-Nielsen

Kampmannsgade 4

1790 København V

E-mail: morten.fischer-nielsen@3f.dk

 

Gartneri, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)
Direktør Jens Bjørn Poulsen (næstformand)
Agro Food Park 13

8200 Århus N.
E-mail: jp@gls-a.dk


Fagligt Fælles Forbund (3F)
Forhandlingssekretær Hanne Gram

Kampmannsgade 4

1790 København V

E-mail: hanne.gram@3f.dk

 

Fagligt Fælles Forbund (3F)
Miljøkonsulent Jesper Lund-Larsen

Kampmannsgade 4

1790 København V

E-mail: jesper.lund.larsen@3f.dk

 

HK Privat

Arbejdsmmiljø- og samarbejdskonsulent June Halvorsen

Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900  København C  
E-mail: 44jha@hk.dk
 

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)
HR- og Arbejdsmiljøchef Anne Marie Hagelskjær Smit

Agro Food Park 13
8200 Århus N. 
E-mail: amh@gls-a.dk

 

Danske Anlægsgartnere

Miljøkonsulent Bente Mortensen

Sankt Knudsvej 25
1903  Frederiksberg C

E-mail: bm@greenproject.dk

 

Dansk Landbrug

Gårdejer Niels Vestergaard Salling
Klæstrupvej 92
9740 Jerslev J.

E-mail: nielsvs@outlook.dk

 

Landbrug & Fødevarer

Husmand Lone Andersen

Østergaardevej 16

Lyhne

6880 Tarm

E-mail: lon@lf.dk

 

Naturstyrelsen

AC fuldmægtig Anne Lyders Gade

Haraldsgade 53

2100 København Ø.

E-mail: annlg@nst.dk

 

 

Sidst revideret den 30. marts 2017