<
 
Forside Kontakt Sitemap
   
 
 
                       

 

Vejledning om MRSA 398 i svinebesætninger

 

MRSA 398 er en resistent stafylokok bakterie, der findes i nogle svinebesætninger, og som kan smitte fra dyr til mennesker. Derfor skal der tages forholdsregler for at minimere risikoen for at bringe smitte fra stald til husstand.
Vejledningen er gratis og kan bestilles pr. mail: mb@gls-a.dk eller barjordtilbord@3f.dk
 

Vejledningen om MRSA på dansk. Revideret januar 2015.

Vejledningen om MRSA på engelsk. Udgivet  januar 2015.

Vejledningen om MRSA på russisk. Udgivet marts 2015.

 

 

MRSA og forebyggelse af spredning


Debatmøde 7. april 2015 om MRSA CC398 i Aabenraa

TV program, del 1: Oplæg

TV program, del 2: Paneldebat

TV program, del 3. Spørgsmål og svar

  

Fornyet risikovurdering af MRSA situationen

I december 2014 udsendte Fødevarestyrelsen en rapport med en fornyet risikovurdering af MRSA situationen.

Rapporten anbefaler bl.a., at der bør indføres et obligatorisk hygiejnekursus for personer som håndterer levende svin.
Læs mere om ekspertgruppens konklusioner i rapporten her.

Bliv opdateret på MRSA på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.


MRSA forurenet arbejdstøj

Det er arbejdsgiveren, som er ansvarlig for vask af arbejdstøj, som kan være forurenet af MRSA. Læs mere i bekendtgørelse nr. 1706 af 15. december 2010 om brug af personlige værnemidler.


Handlingsplan for husdyr-MRSA

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i forlængelse af den nedsatte MRSA-ekspertgruppes anbefalinger udarbejdet en handlingsplan for husdyr-MRSA. Se hele Handlingsplanen her.

Hygiejneregler for besøgende i svinestalde

Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har i samarbejde med Statens Serum Instituts Rådgivningstjeneste for MRSA i husdyr udarbejdet faktaarket: "HYGIEJNEREGLER for besøgende i SVINESTALDE".


Biologisk arbejdspladsvurdering (APV)

Virksomheder skal være opmærksomme på, at når der er risiko for påvirkning fra mikroorganismer - herunder MRSA CC398 - skal der udarbejdes en særlig biologisk APV ud over den almindelige APV. Læs mere her.

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, 1787 København V. Tlf. 3377 3377. Mail: : barjordtilbord@3f.dk