Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

 
Manglende overholdelse af regler om lovpligtige eftersyn af udstyr og maskiner er den primære årsag til mange forbud og påbud fra Arbejdstilsynet, når de gennemfører tilsynsbesøg på landbrugsområdet.
 
BAR Jord til Bord, Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg har derfor i samarbejde med Videncentret for Landbrug udarbejdet fremsendte vejledning, der beskriver, hvordan lovpligtige eftersyn og hovedeftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr kan gennemføres.
 
Vejledningen findes i en trykt udgave, som kan rekvireres hos sekretariatet, tlf. 8740 3404 eller pr. mail: jordbruget@baujordtilbord.dk

 

Se vejledningen her

 

 

Supplerende hjælpeskema (excel ark) til lovpligtige eftersyn af maskiner og redskaber. Se her