Sikkerhed ved arbejde med gylle

 

BAR Jord til Bord har i samarbejde med SEGES udarbejdet en branchevejledning om sikkerhed ved arbejde med gylle.

 

Vejledningen skal oplyse landmænd og ansatte om hvilket fokus, der skal være på arbejdsmiljøet i og omkring gyllesystemer, tanke og pumpebrønde, således at der ikke opstår sundheds- eller helbredsskader på de personer, der håndterer gylle.

 

Vejledningen indeholder desuden 5 fakta-ark, hvor der er beskrevet konkrete situationer til, hvorledes gyllen skal håndteres.

 

Branchevejledningen downloades her.

 

Fakta-ark fortank downloades her.

 

Fakta-ark gylletank downloades her.

 

Fakta-ark gyllevogn downloades her.

 

Fakta-ark svinestald downloades her

 

Fakta-ark kvægstald downloades her.

 

Papirudgave af branchevejledningen kan rekvireres hos sekretariatet på tlf. 8740 3404 eller pr. mail: mb@gls-a.dk