Gravides arbejdsmiljø i gartnerier


Vejledningen behandler både anvendelse af bekæmpelsesmidler, med konkrete anvisninger på restriktioner for gravide, og fysisk belastende arbejde, hvor tidsbegrænsningen for arbejdsfunktionen angives. Derudover lægges op til udarbejdelse af en graviditetspolitik ved hjælp af checkliste.

 

Download


OBS: Se ny viden om bekæmpelsesmidler på www.gravidigartneri.dk

 

Se også folderen Gravid med Job