Vurderinger af pesticider for gravide i gartneri

www.gravidigartneri.dk er for dig, som er gravid og arbejder i et gartneri, hvor der anvendes kemiske bekæmpelsesmidler (pesticider).
Hjemmesiden indeholder vejledninger for produkter med ca. 40 udvalgte aktivstoffer.

For hvert produkt er der en vejledning om, hvordan du som gravid medarbejder bør opholde dig i væksthus og håndtere planter efter pesticidbehandling.

For hvert produkt er angivet tre tider, som gælder fra udspredningstidspunktet til:

  • hvornår du som gravid må opholde dig i væksthuset igen
  • hvornår du som gravid må håndtere behandlede planter med kemisk bestandige handsker
  • hvornår du som gravid må håndtere behandlede planter uden handsker

Brugerundersøgelse

Vi er i færd med at undersøge brugernes tilfredshed samt eventuelle tilføjelser og ønsker til hjemmesiden www.gravidigartneri.dk.


Hvis du har besøgt - eller når du har besøgt - www.gravidigartneri.dk, vil vi være glade for, at du tager dig tid til at deltage i vores brugerundersøgelse af www.gravidigartneri.dk.  Det vil tage ca. 5 minutter at besvare spørgsmålene, og du er helt anonym. Du får adgang til at deltage ved at klikke her.

 

Mange tak for din deltagelse.

Venlig hilsen
Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital
Kløvervænget 3, 5000 Odense C

Kontaktperson: Mette Lykke Kristensen, mette.lykke.kristensen2@rsyd.dk, tlf: 6541 4990

 

Gravides arbejdsmiljø i gartnerier


Vejledningen behandler både anvendelse af bekæmpelsesmidler, med konkrete anvisninger på restriktioner for gravide, og fysisk belastende arbejde, hvor tidsbegrænsningen for arbejdsfunktionen angives. Derudover lægges op til udarbejdelse af en graviditetspolitik ved hjælp af checkliste.

Download

 

Besøg hjemmesiden Kemi i Gartneri og få mere viden om hvordan du beskytter dig selv!

www.kemiigartneri.dk

 

Andet materiale om gravides arbejdsmiljø

Gravides og ammendes arbejdsmiljø
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/a-1-8-gravides-og-ammendes-arbejdsmiljoe

 

Hormonforstyrrende stoffer i væksthuse og gartnerier
https://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/landbrug-og-fodevarer/wwwlandbrugatdk/hormonforstyrrende-stoffer-i-vaeksthuse-og-gartnerier

 

Anlægsarbejde - Arbejdsmiljøvejviser
https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/2009-01-anlaegsarbejde

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri - Arbejdsmiljøvejviser
https://arbejdstilsynet.dk/da/arbejdspladsvurdering/arbejdsmiljovejvisere/2009-18-landbrug-skovbrug-og-fiskeri