<
 
Forside Kontakt Sitemap
   
 
 
                       
 

Bortskaffelse af kemikalier og tom emballage


Vejledningen giver oplysning om, hvordan man indenfor jordbrugsområdet kan bortskaffe rester af bekæmpelsesmidler og tom emballage.

 

Derudover giver vejledningen gode råd om opbevaring af kemikalier samt hvordan arbejdet med kemikalier kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Download branchevejledningen.

 

KLIK og evaluer materialet
 

Se også:
 
Ny opdatering pr. 24. juni 2016 af:
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 906 af 24. juni 2016 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler (Vaskepladsbekendtgørelsen).
Miljøstyrelsens vejledning nr. 19, 2016 til vaskepladsbekendtgørelsen.

 

 

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, 1787 København V. Tlf. 3377 3377. Mail: : barjordtilbord@3f.dk