<
 
Forside Kontakt Sitemap
   
 
 
                       
 

Bortskaffelse af kemikalier og tom emballage


Vejledningen giver oplysning om, hvordan man indenfor jordbrugsområdet kan bortskaffe rester af bekæmpelsesmidler og tom emballage.

 

Derudover giver vejledningen gode råd om opbevaring af kemikalier samt hvordan arbejdet med kemikalier kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Download branchevejledningen.

 

KLIK og evaluer materialet
 

Se også:
Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget 
Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1752 af 14. december 2015 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler (Vaskepladsbekendtgørelsen).
Miljøstyrelsens vejledning nr. 11, 2015 til vaskepladsbekendtgørelsen.

 

 

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, 1787 København V. Tlf. 3377 3377. Mail: : barjordtilbord@3f.dk