<
 
Forside Kontakt Sitemap
   
 
 
                       
 

Arbejdsmiljø i svinestalde

 

Denne branchevejledning indeholder viden om indånding af organisk støv og endotoxin under arbejde i landbruget.

 

Beskæftigede i branchen kan være udsat i en grad, der skader helbredet, hvis der ikke er tænkt på forebyggelse af støv i luften i staldene samt anvendelse af personlige værnemidler i bestemte situationer.


Derudover behandler vejledningen ergonomiske belastninger, farlige gasser, rengørings- og desinfektionsmidler, MRSA 398 samt støj ved arbejde i svinestalde.


Vejledningen angiver løsninger, der kan være med til at forbygge arbejdsmiljøbelastningerne ved staldarbejdet.

 

Download


Faktaark om støv
Til vejledningen er udarbejdet et faktaark om Støv i svinestalde.
 

Se også Arbejdsmiljø ved håndtering af svin.

Nov. 2015


KLIK og evaluer materialet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, 1787 København V. Tlf. 3377 3377. Mail: : barjordtilbord@3f.dk