<
 
Forside Kontakt Sitemap
   
 
 
                       

 

Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg beskæftiger sig med arbejdsmiljøspørgsmål inden for områderne landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartneri.

Arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, støj og muskel- og skeletbesvær er prioriterede områder.

 

 

 

Udvalget udgiver branchevej-ledninger inden for jordbruget.

Vejledningerne er et udtryk for, hvordan samarbejdsparterne i Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg vurderer god praksis når det gælder arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har haft vejledningerne til gennemsyn for at sikre, at de er i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven.


Under Branchevejledninger finder man fx oplysninger om MRSA.

 

 

Under udgivelser kan man finde rapporter, evalueringer, undersøgelser, en lærebog om arbejdsmiljø og forskellige pjecer. Det kan være Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg og andre relevante parter inden for jordbruget, der er udgivere.

 

 

Arbejdsmiljøværktøjer til landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartnere, f.eks. DVD, hjemmesider om udvalgte emner, dialogspil om APV og elektronisk APV-værktøj.

Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, 1787 København V. Tlf. 3377 3377. Mail: : barjordtilbord@3f.dk