Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg beskæftiger sig med arbejds-miljøspørgsmål for områderne landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartneri.

Prioriterede områder er:

  • Arbejdsulykker
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Støj
  • Muskel- og skeletbesvær.

 

 

Udvalget udgiver branchevej-ledninger inden for jordbruget.

Vejledningerne er et udtryk for, hvordan samarbejdsparterne i Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg vurderer god praksis når det gælder arbejdsmiljø. Arbejdstilsynet har haft vejledningerne til gennemsyn for at sikre, at de er i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven.


Under Branchevejledninger finder man fx oplysninger om MRSA.

 

 

 

Under udgivelser kan man finde rapporter, evalueringer, undersøgelser, en lærebog om arbejdsmiljø og forskellige pjecer. Det kan være Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg og andre relevante parter inden for jordbruget, der er udgivere.

ARBEJDSMILJØKONFERENCE

 

3. oktober 2018 i Middelfart

for LANDBRUG, SKOVBRUG, GARTNERI OG ANLÆGSGARTNERI


Læs mere her.

 

 

Under menupunktet Film mv. finder du forskellige arbejdsmiljøværktøjer til landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartnere, f.eks. Film, hjemmesider om udvalgte emner, dialogspil om APV og elektronisk APV-værktøj.

 

 


Gå til APVnet her