Formål


Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) jord til bord er et brancheudvalg, som er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og udvalget er et permanent udvalg under BFA for transport, service, turisme og jord til bord. BAU jord til bord har bl.a. til opgave at informere og vejlede om arbejdsmiljø inden for det grønne område, som dækker brancherne: Landbrug, skovbrug, gartneri- og anlægsgartneri.

 

BAU jord til bords opgaver er bl.a.:

• at udarbejde information og branchevejledninger, herunder vejledninger til brug for virksomhedernes udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger,

• at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke ved udarbejdelsen af branchedokumentation,

• at stille forslag til Arbejdsmiljørådet om at iværksætte forskningsprojekter

• at udvikle og gennemføre oplysnings- og uddannelsesaktiviteter,

• at indgå i koordinationsarbejde vedr. arbejdsfunktioner der går på tværs af Branchearbejdsmiljørådsstrukturen.