Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA)


Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg, 1787 København V.
Tlf.: 3377 3377  Telefax: 3377 3300  E-mail: mia@baujordtilbord.dk

Formål:
Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg (MIA) fastsætter den overordnede strategi for branchens arbejdsmiljøindsats og har til opgave:

 • at fremme sunde og sikre arbejdsvilkår for alle ansatte i mejeriindustrien
 • at arbejde for at arbejdsmiljø tænkes ind i en helhed
 • at træffe beslutninger af principiel og politisk karakter
 • at prioritere problemstillinger og projekter fra det koordinerede sekretariat
 • at engagere mejeriindustriens beslutningstagere
 • at øge og fremme sikkerhedsarbejdet i de lokale sikkerhedsorganisationer.

Udvalget skal identificere og prioritere problemstillinger samt sørge for at relevante forhold fremlægges, drøftes og kommunikeres til såvel interne som eksterne interessenter.

 

Udvalget skal arbejde hen imod at være fødevareindustriens mest progressive arbejdsmiljøudvalg ved:

 • at skabe debat og refleksion både for såvidt angår kendte problemstillinger, som nye områder
 • at sørge for at videreformidle hurtigt, direkte og effektivt
 • at udvise handle- og beslutningskraft
 • at tilvejebringe et godt fundament for at sikre et godt arbejdsmiljø
 • at forholde sig til "trends" i arbejdsmiljøet.

Udvalget skal ved at være bevidst om forskelle mellem små og store virksomheder arbejde aktivt og målrettet for at tilgodese såvel små som store virksomheder.

 

Udvalgets strategi er derfor at etablere sig som en viden-fyrtårn i mejeriindustriens arbejdsmiljølandskab byggende på fire bærende principper:

 • Fremtidorientering
 • Videndeling
 • Kommunikation
 • Involvering.

Medlemmer:
 

Fagligt Fælles Forbund
Forhandlingssekretær Lars Mark Jensen (formand)
Kampmannsgade 4
1790 København V.
Tlf. 6025 3457
E-mail: lars.jensen@3f.dk


Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg
Branchedirektør Nils Juhl Andreasen (næstformand)
DI
1787 København V.
Tlf. 3377 3521
E-mail: nja@di.dk

Arla Foods amba
Director Hans Sønderskov Uhrenholt
Sønderhøj 14
8260 Viby J.
Tlf. 8938 1000

E-mail: hans.soenderskov.uhrenholt@arlafoods.com

 

Arla Foods amba
Site director Klaus Jeppesen

Holstebro Smørmejeri

Hjermvej 24-26

7500 Holstebro
Tlf. 9912 1212

E-mail: klaus.jeppesen@arlafoods.com

 

Uhrenholt/Grøndal Mejeri

Mejerichef Ole Brander

Horne Landevej 43

5600 Faaborg

E-mail: olb@uhrenholt.com

 

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening
Chefkonsulent, advokat Birgitte Dember
DI

1787 København V.
Tlf. 3377 3522

E-mail: bdem@di.dk

 

Foreningen af mejeriledere og funktionærer
Sekretariatsleder Anne-Sofi Christiansen
Munkehatten 28

5220 Odense SØ.
Tlf. 6612 4025
E-mail: ac@maelkeritidende.dk

 

HK/Privat
Faglig sekretær Kim Bonde Nielsen
Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900  København C.
Tlf. 3330 4343
E-mail: kbn@hk.dk

 

Danske Mejeristers Fagforening
Fagforeningsformand Lars Gram
Vester Allé 7
8000 Århus C. 
Tlf. 8731 4732
E-mail: lgr@forbundet.dk

 

Dansk El-Forbund

Forbundssekretær Stig Pedersen

Vodroffsvej 26

1900 Frederiksberg C.

Tlf. 3329 7000

E-mail: skp@def.dk

 

Dansk Metal

Sekretær Michael Antonsen

Nyropsgade 38

1780 København V.

Tlf. 2023 7007

E-mail: mian@danskmetal.dk


Fødevareforbundet NNF, Mejeribranchen
Forbundssekretær Per Hansen
C.F. Richsvej 103
2000 Frederiksberg
Tlf. 3818 7086
E-mail: peh@nnf.dk

 

Sekretariat: 
 

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg 
Chefkonsulent Torben Rentzius Jans (sekretær)
DI
1787 København V.
Tlf. 3377 3524 
E-mail: jans@di.dk  
 

Arla Foods amba 
Health & Safety Manager Betina Goul 
Sønderhøj 14 
8260 Viby J.
Tlf. 8938 1000

E-mail: betina.goul@arlafoods.com

 

Fødevareforbundet NNF

Forbundskonsulent Tommy Jensen

C. F. Richs Vej 103

2000 Frederiksberg

Tlf. 4034 0748

E-mail: tj@nnf.dk

 

 

 


Sidst revideret 19. oktober 2017