Arbejdsmiljøudvalg

 

BAR Jord til Bord er et branchearbejdsmiljøråd, som er nedsat i henhold til lov om Arbejdsmiljø.

BAR Jord til Bords formål er at medvirke ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål indenfor jordbruget og tilhørende følgeindustrier herunder at understøtte arbejdsmiljøindsatsen på branche- og virksomhedsniveau. BAR Jord til Bords opgaver er bl.a.:

  • at udarbejde information og branchevejledninger, herunder vejledninger til brug for virksomhedernes udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger
  • at kortlægge branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og medvirke ved udarbejdelsen af branchedokumentation
  • at stille forslag til Arbejdsmiljørådet om at iværksætte forskningsprojekter
  • at udvikle og gennemføre oplysnings- og uddannelsesaktiviteter
  • at indgå i koordinationsarbejde vedr. arbejdsfunktioner der går på tværs af Branchearbejdsmiljørådsstrukturen

Branchearbejdsmiljørådet kan endvidere:

  • udtale sig om eller stille forslag til Arbejdsmiljørådet om ændrede og nye regler
  • deltage i og gennemføre indsatser og kampagner
  • danne og deltage i lokale arbejdsmiljøfora
  • i enighed og eventuelt i samarbejde med branchearbejdsmiljøudvalgene beslutte at indhente bistand fra Arbejdstilsynet eller andre

Vælg branche og læs mere om de forskellige underudvalg og deres sammensætning.

 

Opbygning

Inden for BAR Jord til Bords område er nedsat tre underudvalg, som dækker hele området:

De tre branchearbejdsmiljøudvalg fastsætter selv deres vedtægter og forretningsorden indenfor rammerne af BAR Jord til Bords vedtægter og arbejdsmiljølovgivningen. Branchearbejdsmiljørådet har nedsat et forretningsudvalg.